پیامی که علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از مرحوم

پیامی که علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از مرحوم مجید غلام نژاد منتشر کرد
پیامی که علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از مرحوم