چرا فرزندم افسرده اس؟

چرا فرزندم افسرده اس؟
حال نداره؟
بی حوصله اس؟
چون والدینش آدمهای سالمی نیستن .
سلامت یعنی چی؟

طبق تحقیقات علمی انجام شده رشد فرزندان،
تمرکز،
هوش،
آگاهی رابطه مستقیم
با میزان خوشحالی و شادی و رشد گذشته والدین داره.

اگر آسیب های دوران کودکی خودتون رو درمان نکردید و ضربه های خودتون رو درمان نکنید،
فرزندان شما از اعتیاد،
بیماری های جنسی و جسمی و روحی و
اختلالات اضطراب و
عدم اعتماد به نفس رنج میبرن