خبرهای ویژه

» سرگرمی » یارو ﺑﻪ ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻣﻴﮕﻪ : ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﮑﻨﻲ

تاریخ انتشار : 1397/06/23 - 14:57

یارو ﺑﻪ ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻣﻴﮕﻪ : ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﮑﻨﻲ

یارو ﺑﻪ ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻣﻴﮕﻪ : ﭼﺠﻮﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﮑﻨﻲ ؟؟ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻣﻴﮕﻪ :ﺑﺸﻴﻦ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺪﻡ …
ﺭﻓﻴﻘﺶ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺍﻑ ﺗﻮﭖ ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﮕﻪ : ﺧﺎﻧﻤﻲ ﻣﻌﻴﻦ
ﺟﺪﻳﺪﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻱ ؟؟؟
ﺯﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ
ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻴﻢ !
ﺯﻧﺮﻭ ﻣﻴﺒﺮﻧﻮ …. ؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﻓﺮﺩﺍﺵ یارو ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻓﻴﻘﺸﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ، ﻣﻴﺮﻩ ﺟﻠﻮﻱ ﻳﻪ ﺩﺍﻑ ﺟﻴﮕﺮ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﻴﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﮕﻪ : ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻱ؟
ﺯﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻧﻪ
یارو ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻪ ﻭﻗﺖ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﻳﺎ !! میبرنت خونه خالی


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : سرگرمی

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات