سلامتی دختـــــرا…

سلامتی دختـــــرا…
که اگه نباشن ..
تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن!
رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن!
لواشک فروشیا و پاستیل فروشیا ورشکست میشن!
خونه سوت و کور میمونه
کسی نیس جنگولک بازی دربیاره!
دیگه کسی نیس مامانا بهش غر بزنن!
پسرا دققققققق میکنن!
سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیس ازشون بترسه!
ظرفای شیشه ای و چینی چندین سال کار میداد و نمیشکست! واقعا عجب چیزی هستیما… !!!
خلاصــــــــــه…
کوچه تنگه بله…
دخـــــدر قشنگه بله…خخخ
ما دخملیم و به دخمل بودنمون افتخار میکنیم