شکستن همزمان بیست استخوان نماینده افغانستان در اسکار

شکستن همزمان بیست استخوان نماینده افغانستان در اسکار

فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با هنرمندی محسن تنابنده و کارگردانی جمشید محمودی به عنوان نماینده افغانستان به اسکار معرفی شد.
محسن تنابنده , محمودی , محمودي , گردانی , گرداني , اسکار , اسكار