گسترده ترین بارش سال آبی جدید در راه / سیل

گسترده ترین بارش سال آبی جدید در راه / سیل مخرب در راه شمال / کاهش شدید دما و اولین برف پاییزی در راه برخی کوهستان های کشور!

آخرین آنالیزها بیانگر گذر متناوب امواج ناپایدار، پتانسیل بالای جریان های همرفتی و نفوذ تدریجی زبانه پرفشار شمالی است که به گسترده شدن تدریجی بارش ها طی چند روز باقیمانده تا نیمه مهرماه منجر خواهد شد

طی امروز و فردا کاهش شدید دما کشور و بخصوص شمال، شرق و تا حدی مرکز را فرا می گیرد

اولین برف پاییزی بسیاری از بلندیهای شمالی و البرز را سپیدپوش خواهد کرد

ارتفاع امواج دریای مازندران به ۲ تا ۳ متر و در فراساحل به ۵ تا ۷ متر می رسد.
–«اطلــــس گردشــــگری ایـــــران»–