بارش‌های اول پاییز تا کی ادامه خواهد داشت؟

بارش‌های اول پاییز تا کی ادامه خواهد داشت؟

هواشناسی:

سیستم بارشی که چند روزی بود هواشناسی درباره‌اش خبر می داد، از صبح امروز با تمام توان به شمال کشور نفوذ کرد و در بسیاری از شهرها و روستاها مشکلاتی راهم بوجود آورد.

اما اصل بارش‌ها طی امشب تا پیش از ظهر فردا خواهد بود.کانون بارش‌ها طی این مدت از شرق انزلی تا چالوس پیش بینی میگردد.

امشب بارشها بسیار شدید خواهد بود. مردم تا حد امکان احتیاط کنند. بخصوص افرادی که در کنار رودخانه ها سکونت دارند امشب کاملا هوشیار باشند.
«شهــــروند مرکـــزی»