خدای من؛

خدای من؛
در هر ثانیه‌ای که میگذرد، بی شمار نعمت بر من ارزانی میکنی
تپش قلب، دم و بازدم
دیدن، شنیدن
لمس کردن، پلک زدن و…

نعمت‌های بی‌شماری که از شمردن آن ناتوانم!
و من مدام از نداشته‌هایم پیش تو گله و شکایت میکنم
خدایا برای ناشکری‌ها و کم‌طاقتی هایم،
برای فراموشکاری‌ها و بی‌توجهی هایم
مرا ببخش

خدای من؛
تو میدانی آنچه را که ما نمیدانیم
در دانستن تو آرامشی ست
و در ندانستن ما تلاطم ها
الهی تو خود
با آرامش ات تلاطم های
ما را آرام ساز

آمین

‌‌‌