فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با هنرمندی محسن تنابنده و

فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با هنرمندی محسن تنابنده و کارگردانی جمشید محمودی به عنوان نماینده افغانستان به اسکار معرفی شد.
محسن تنابنده , جمشید محمودی , محسن تنابنده , محمودی , محمودي , گردانی , گرداني , اسکار , اسكار