اقتصاد غیررسمی شامل سه بخش است:

اقتصاد غیررسمی شامل سه بخش است:

۱. اقتصاد غیرقانونی که شامل فعالیت‌هایی می‌باشد که در قانون منع شده است؛ مثل تجارت مواد مخدر.

۲. تولیدات غیرثبتی؛ مانند دست‌فروشی‌ها و مسافربری‌های شخصی و …

۳. اقتصاد سایه که اصل فعالیت غیرقانونی نیست اما به دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.

براساس برآورد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران در سال‌های جنگ تا ۴۰ درصد کل اقتصاد هم بالا رفته است. در دوران پس از جنگ این مقدار به ۳۸ درصد رسید و در ابتدای دهه ۸۰ تا ۳۱ درصد کل اقتصاد هم کاهش پیدا کرد.

اما در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ با توجه به تورم‌های بالا و رشد منفی اقتصاد در برخی از سال‌ها، حجم اقتصاد غیررسمی به ۳۴ درصد است.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا