فال روزانه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

فال روزانه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

فروردین
امروز اطرافیان تان حال ور حوصله کافی ندارند، از این رو سعی کنید کلماتی که به کار می برید را با دقت بیشتری انتخاب کنید. بر سر یک دو راهی قرار گرفته اید. نیرویی به شما می گوید که دنباله رو دیگران باشید، در حالی که نیرویی دیگر شما را به سمت آنچه دلتان می خواهد سوق می دهد. ما نیز به شما پیشنهاد می کنیم که طرف قلب تان را بگیرید. اگر احساس می کنید که امروز حوصله اتمام کارهای نیمه تمام تان را ندارید، عیبی ندارد اما تا آخر هفته آنها را به اتمام برسانید.

اردیبهشت
امروز سرتان را بالا بگیرید و به اطراف نگاهی بیاندازید. شما مدت هاست غرق کار خود شدید و از اطرافتان غافل مانده اید. مسیر واحدی را برای خود انتخاب کرده اید و به دیگر انتخاب های زندگی تان هیچ توجهی ندارید. پیشنهادهای زیادی پیش رویتان است و اگر دامنه کاری تان را وسیع تر کنید، مطمئنا موفقیت های شما نیز بیشتر خواهد شد. این روزها زمان بیشتری را با خانواده تان سپری کنید زیرا آنها شرایط سختی را می گذراند و به حضور شما احتیاج دارند.

خرداد
اخیرا تعادل زندگی تان را از دست داده اید. به جای این که به دنبال اهداف مهم زندگی تان باشید، مدام وقت تان را به بیهودگی سپری می کنید. بد نیست در برنامه هایتان تجدید نظر کنید. حال که انرژی کافی دارید باید کار کنید و سرمایه ای برای روزهای آتی زندگی تان بسازید. پس برای ساختن آینده ای روشن معطل نکنید. فردی قصد همکاری با شما را دارد اما حس خوبی نسبت به آن ندارید، فعلا تصمیم نگیرید، به خودتان وقت بیشتری دهید تا حقایق برایتان روشن تر شود.

تیر
مسئولیت های زیادی روی سرتان ریخته است، دوست دارید که دنباله کارهایتان را بگیرید اما تمرکزتان بهم می خورد و نمی توانید. اما بهتر است که به تلاش تان ادامه دهید. فراموش نکنید که هر دو جنبه زندگی شما، یعنی هم کاری و هم عاطفی، از اهمیت بالایی برخوردارند، پس ساده از هیچکدام نگذرید. شاید با برقراری تعادل بتوانید هر دوی آنها را درکنار هم داشته باشید. به زودی تلفی به شما می شود که حاوی اخبار خوب است. جشن کوچکی به مناسبت آن برپا کنید.

مرداد
امروز نیرویی شما را از کار وا می دارد و مدام وظایف و مسئولیت هایی را که دارید یاددآوری می کند. بهتر است که به ندای قلب تان گوش کنید تا با اشتباهی برنامه هایتان بهم نریزد. دوستی سر زده به دیدن تان می آید و از شما می خواهد تا حقیقتی را برای او روشن کنید. قبل از بیان چیزی که می دانید خوب فکر کنید. آیا به صلاح اش است که واقعیت را بداند یا خیر؟ اگر به فکر خرید یا امضای برگه ای هستید، امروز فرصت مناسبی برای آن است. وقت را بیش از این تلف نکنید.

شهریور
امروز دوست دارید تنها باشید اما حس می کنید که برایتان امکان پذیر نیست. سخت نگیرید و کمی جسارت به خرج دهید، در غیر این صورت هیچوقت فرصت مورد نظر برایتان یافت نمی شود. احساس می کنید مسئولیت و وظایف زیادی روی سرتان خراب شده و پشت تان را خم کرده است. اگر با یک برنامه ریزی دقیق جلو روید، حتما تمام موانع را کنار خواهید زد. اگر عشق زندگی تان خواسته ای از شما دارد، به جای این که با او لجبازی کنید، کمی انعطاف بیشتری نشان دهید. مطمئنا این راه به نفع هر دویتان تمام خواهد شد.
_____________________________________