اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای

اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای بیماری وقت بذارید

ورزش با افزایش گردش خون در بدن، روند سم زدایی از بدن را سرعت بخشیده و باعث تسریع بازسازی سلولهای پوستی میشود
اگر برای ورزش کردن وقت ندارید، بزودی مجبور میشید برای