بازیگر آمریکایی سریال «واکینگ دد» درگذشت

بازیگر آمریکایی سریال «واکینگ دد» درگذشت

اسکات ویلسون که این روز‌ها بیشتر با نقش دامپزشک سریال «مردگان متحرک» به یاد آورده می‌شود بر اثر بیماری درگذشت.
ویلسون , ويلسون