جوان های استقلال قربانی ۱۰ نفره شدن زود هنگام!

جوان های استقلال قربانی ۱۰ نفره شدن زود هنگام!

شفر قبل از دقیقه ۶۰ هر دو بازیکن جوان و گلزن خود را تعویض کرد تا به این ترتیب آبی‌پوشان با یک یار کمتر به دنبال دفاع از دو گل خود باشند.
استقلال , قربانی , قرباني , جوان