حواشی تصویب لایحه cft در مجلس

حواشی تصویب لایحه cft در مجلس

از در دست گرفتن پلاکارد تا پاره کردن متن لایحه و پرتاب به سمت لاریجانی

پس از پایان نطق‌های موافق و مخالف لایحه cft محسن کوهکن، سیدجواد کریمی‌قدوسی، نصرالله پژمانفر، سید ناصر موسوی لارگانی، محمدعلی پورمختار، سیدصادق طباطبایی، حسینعلی شهریاری و حسینعلی حاجی دلیگانی و تعدادی دیگر از نمایندگان دلواپس پلاکاردهایی را در مخالفت با cft بالا گرفتند

از نکات جالب این جلسه فیلم‌برداری محمدجواد جمالی، نمیانده فسا از نمایندگان مجلس در این بحبوبه بود.
مجتبی ذوالنوری و احمد سالک با در دست داشتن پلاکاردی به جلوی هیات‌رییسه رفتند و پلاکاردها را بالا گرفتند و در این بین موافقان هم دست به کار شدند و اردشیر نوریان و کمال دهقانی عدد چهار را در موافقت با این لایحه بالا گرفتند

در زمان قرائت متن لایحه گعده نمایندگان موافق و مخالف در جلوی تریبون هیات‌رییسه مجلس افزایش پیدا کرد و موافقانی مانند قسیم عثمانی، نماینده بوکان پلاکاردی را بالا گرفتند که بر روی آن نوشته شده بود مجلس به کنوانسیون رای مثبت خواهد داد

همچنین مصطفی کواکبیان و رحیمی جهان‌آبادی چهار چهار می‌کردند.

علی لاریجانی با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان برای علنی شدن آرایشان اعلام کرد که در این خصوص رای‌گیری شده بود و رای نیاورد بنابراین آرا مخفی است

محمدجواد ابطحی که نسبت به سخنان لاریجانی اعتراض داشت بعد از رای آوردن لایحه cft برگ‌هایی که گفته می‌شود آیین‌نامه داخلی مجلس بوده را پاره کرد و به سمت لاریجانی پرتاب کرد