خرازی: تصویبCFT روابط اقتصادی ایران با جهان را هموارتر می

خرازی: تصویبCFT روابط اقتصادی ایران با جهان را هموارتر می کند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:
در صورتی که لایحه cft تصویب شود با شرایطی که ایران قرار می دهد و خطوط قرمزی که بیان می کند، می تواند جلوی سو استفاده ها را بگیرد
در عین حال در جهت عادی شدن روابط اقتصادی ما با جهان می تواند کمک کننده باشد.
البته ما به این مکانیسم ها خیلی امیدوار نیستیم که بخواهد تحولی را برای ما ایجاد کند و معتقدیم که باید بیشتر به خود و منابع خود متکی باشیم/ ایرنا

خبر