خبرهای ویژه

» دانش و فناوری » خمیدگی فضا زمان می تواند منجر به خلق کرم چاله

تاریخ انتشار : 1397/07/15 - 21:14

خمیدگی فضا زمان می تواند منجر به خلق کرم چاله

خمیدگی فضا زمان می تواند منجر به خلق کرم چاله هایی برای انجام سفرهایی با سرعت سریع تر از نور و سفرهای زمانی شود.
فضا زمان , کرم چاله , زمانی , زماني


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : دانش و فناوری

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات