«دروازه‌بان چهارم ساختمان پک»

«دروازه‌بان چهارم ساختمان پک»

شبی که استقلال از بحران درآمده و مدعی دو جام شده، حسین حسینی می‌گوید: «من ملی‌پوشم. خسته شدم و رضایتنامه‌ام را بدهند که نیم فصل بروم.»
استقلال برای حفظ نظم، رعایت موازین حرفه‌ای و دفاع از اعتبار نام باشگاه، پیش از نیم‌فصل باید عذر حسینی را بخواهد.

دروازه‌بان متوهم و غرق در حاشیه.
از چو انداختن ماجرای "رحمتی – بستنی" بگیر تا هک دروغین پیجش.
کسی که ابتدای فصل گفت ۴ میلیارد برای تمدید می‌خواهم. باشگاه جواب داد قیمت شما این نیست. پاسخ حسینی: نیم‌فصل از پرسپولیس می‌گیرم 🙂
همان موقع باید عذرت را می‌خواستند.

از استقلال نمی‌روی. از «یادها» می‌روی.
بارها حرمت پیراهن ناصر حجازی را شکسته‌ای. رحمتی هم روزی از استقلال خواهد رفت اما با آبرو.
اینقدر هم نگو ملی‌پوشم. کدام تیم ملی؟ دروازه‌بان چهارم ساختمان پک که دلیل دعوتت هم محل تردید است.