رئیس مجلس: رهبری مخالف بررسی لوایح ۴ گانه FATF نیستند

رئیس مجلس: رهبری مخالف بررسی لوایح ۴ گانه FATF نیستند

خوب نیست اینطور جا انداخته اید که رهبری نظری دارند و ما در مجلس نمی خواهیم اعمال کنیم.
من در جلسه ی غیرعلنی توضیح دادم و فکر نمی کردم شما دوباره بگویید.
ما در جلسه‌اب طی که با رهبری داشتیم احساس کردیم ایشان مخالف این لوایح هستند، من از ایشان سوال کردم و نامه ای در پاسخ ما نوشته شد
من از رهبری درباره بررسی لوایح سوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من هم برایتان خواندم. در این نامه آمده است: نسبت به موافقت و عدم موافقت درباره لوایح ۴ گانه به دنبال فرمایشات معظم له آمده است که ایشان با بررسی این لایحه مخالفتی ندراند تا مسیر قانونی خود را طی کند/ اعتماد