رنگ زرد سوخت و ساز بدن را سرعت میبخشد!

رنگ زرد سوخت و ساز بدن را سرعت میبخشد!

فرد را هوشیارتر میکند و تمرکز حواس او بیشتر میشود. رنگ زرد روشن لیمویی نشاط آور، خلاق و گرم است و باعث نشاط و شادی میشود.
روشن