سخنگوی وزارت کشور: ۱۵ شهردار بازنشسته می‌شوند

سخنگوی وزارت کشور: ۱۵ شهردار بازنشسته می‌شوند

سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور:
براساس اعلام شفاهی نهادهای مسئول، شهرداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند.

در مورد شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان برای شهرداران نظرهای متفاوت و گاه متعارضی وجود داشت که به منظور اجرای شایسته قانون باید وحدت نظر بین دستگاه‌های مجری، نظارتی و قانون‌گذار ایجاد شود.

به همین منظور و به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز دیوان محاسبات به صورت مکتوب استعلام کردیم که تاکنون به صورت مشخص و مکتوب پاسخی به وزارت کشور داده نشده است.

در صورت ارائه پاسخ مکتوب به استعلام‌های وزارت کشور و اجرای این قانون درباره شهرداران، ۱۵ شهردار مسئولیت خود را ترک خواهند کرد