ظریف: تضمین می‌دهیم با نپیوستن به کنوانسیون آمریکا بهانه مهمی

ظریف: تضمین می‌دهیم با نپیوستن به کنوانسیون آمریکا بهانه مهمی را از دست می‌دهد

ظریف در صحن علنی مجلس:
اروپایی‌ها گفتند برای این که بتوانیم مکانیزم مالی را با ایران اجرا کنیم لازم است ایران عضو این کنوانسیون‌ها باشد.
چین و روسیه به ایران گفته‌اند که بدون FATF نمی‌توانند با ایران کار کنند
ما دچار خود تحریمی نمی‌شویم
با دادن بهانه به صهیونیست‌ها خودمان را دچار خود تحریمی نمی‌کنیم
همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این بار هم آمریکا را در تحریم‌ها شکست خواهیم داد.