لاریجانی به نقل از رهبر انقلاب: سخن من در مورد

لاریجانی به نقل از رهبر انقلاب: سخن من در مورد کلیت کنوانسیون ها بود، نه کنوانسیونی خاص

خوب نیست اینطور جا انداخته اید که رهبری نظری دارند و ما در مجلس نمی خواهیم اعمال کنیم

من در جلسه ی غیرعلنی توضیح دادم و فکر نمی کردم شما دوباره بگویید

ما در جلسه ای که با رهبری داشتیم احساس کردیم ایشان مخالف این لوایح هستند، من از ایشان سوال کردم و نامه ای در پاسخ ما نوشته شد

در این نامه نوشته شد : به دنبال فرمایشات معظم له در جلسه دیدار با نمایندگان، رهبری فرمودند آنچه من در دیدار با نمایندگان گفتم در خصوص اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیونی خاص؛ و من با بررسی لایحه ای خاص در مجلس مخالف نیستم.