میتونین این اپ رو نصب نکنین

میتونین این اپ رو نصب نکنین
چون از شما شماره نمیخواد!
هر روزم از شارژتون کم نمیکنه!

فقط آهنگای ناب و خاص داره
که برای زنگ موبایل عالیه

این لینک دانلودشه، قضاوت با شما
میتونین این اپ رو نصب نکنین