نوشیدنی پاییزی

نوشیدنی پاییزی

دمنوش کیسه ای استوایی۳عدد
آبجوش۳فنجان
شربت زنجبیل۱فنجان
آب پرتقال ۱فنجان

دمنوش ها روتوی آبجوش بذارین،وقتی دم کشیدبذارین خنک شه،بعد بامواد دیگه مخلوط ویخ سروکنین
نوشیدنی پاییزی , پرتقال