همسرتون رو از حرف زدن پشیمون نکنید!

همسرتون رو از حرف زدن پشیمون نکنید!

وقتی همسرتون چیزی رو تعریف میکنه یا گلایه ای می‌کنه، جوری حمله و دعوا نکنید که دیگه از حرف زدن بترسه.
همسرتون رو از حرف زدن پشیمون نکنید!