کاریکاتور / اینم شرط‌بندی عجیب در فوتبال ایران؛ هر گل

کاریکاتور / اینم شرط‌بندی عجیب در فوتبال ایران؛ هر گل ۳۰۰ میلیون!

«شرط‌ بندی عجیب در فوتبال ایران؛ قبل از دقیقه ۵ گل خوردند ۳۰۰ میلیون کاسب شدند!»
کاریکاتور / اینم شرط‌بندی عجیب در فوتبال ایران؛ هر گل