خبرهای ویژه

» دل نوشته ها » ‌ ‌ برمــی خیزم

تاریخ انتشار : 1397/07/15 - 8:54

‌ ‌ برمــی خیزم

‌ ‌ برمــی خیزم
از پشت پلکـــهای خواب آلـــوده ام به روزنـــه صبـــح ســــلام میکنم…

به لطــف و مهــربانی خــداوند ســلام میکنم
به صبـــح تـــازه و ســـرد اسفنـــد ماه
به تمـــام دارایی های دلـــم
به عزیـــزانم
به دوستـــانم
به داشتـــه هام
به آرزوهام
به تمــام زیبــایی های غیــر ملمــوس ســلام میکنم
از
حـــس زیبــــای بـــودن را لمـــس میکنم
از پنجـــره نگاهـــم به بیـــرون ســـرک میـــکشم
خــــورشید در پشـــت ابـــرهای تردید پنهــــان شده
افـــق در آلـــودگی انســــانها محـــو شده
حنـــجره پـــرندگان گرفتـــه

ولــــــی….
بـــاز در من امــــید، زنـــده است و نفـــس میـــکشد
خـــدا را با تمام قــــدرت شــــــاکرم
لبخــــند خـــداوند بــرای دلـــــم کـــــافیست…!

ســــلااااااام
صبحتــــون پرنشـــاط دوستـــان پرانـــرژی
روزخـــوبی داشـته باشیــد

:


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : دل نوشته ها

دیدگاه بسته شده است.

تبلیغات
تبلیغات