آتش هورالعظیم به میادین نفتی "آزادگان شمالی" رسید

آتش هورالعظیم به میادین نفتی "آزادگان شمالی" رسید

در سومین ماه سوختن هورالعظیم درحالی که کلانتری رییس سازمان محیط زیست می‌گوید که تنها بخش عراقی هورالعظیم در آتش می‌سوزد، آتش هور به میادین نفتی آزادگان رسیده است.
فعالان محیط زیست خوزستان خبر می دهند که در پی این آتش سوزی گسترده، شرکت های نفتی مستقر در منطقه در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفتند و میدان نفتی آزادگان شمالی از ۵ نقطه دچار حریق شده است.
اما اخبار رسمی حکایت از این دارند که آتش سوزی به سرعت مهار شده و خطر برای میادین نفتی رفع شده است