ارسال کننده پیامک‌ها به نمایندگان:

ارسال کننده پیامک‌ها به نمایندگان:
باز هم این کار را می‌کنیم

خلیل موحد، که به عنوان ارسال کننده پیامک‌های تهدیدآمیز درباره تصویب FATF به نمایندگان شناخته شده است گفت:
یکی از راه‌های ما ارسال پیامک بود. ما هم جلسات روشنگری داشتیم و هم مباحثه می کردیم و ارسال پیامک تنها یکی از ان راه‌ها بود.

ما جلسات متعددی داشتیم که رسانه ای هم شد و نمایندگان مشهد هم در آن شرکت کردند. درباره اثرگذاری این پیامک ها هم همین بس که از آقای رحیمی تا آقای لاریجانی و مطهری مصاحبه کرده اند و واکنش نشان دادند. این نشان می دهد این پیامک ها چقدر تاثیر گذار بوده است.

ما فقط روشنگری کردیم و این کار را در کمال ادب انجام دادیم. به نظر می رسد عده ای طراحی کردند تا با ارسال پیامک های توهین آمیز ان را به حرکت ما نسبت بدهند. اما این حرکت مبرا است.

به هر حال یکی از راه های ارتباطی ارسال پیامک است دیگر. هرجا صحبت از امر به معروف و نهی از منکر باشد این موضوع اولویت کار ما قرار می گیرد.