انگشت آقای مدیر در دهان ولی دانش‌آموز!

انگشت آقای مدیر در دهان ولی دانش‌آموز!

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
در پی درگیری بین ولی دانش آموز و مدیر مدرسه‌ای در گلبهار انگشت مدیر مدرسه له شد.
متاسفانه این اتفاق زمانی رخ داد که ولی دانش آموز در خصوص ثبت نام فرزندش مشکل داشته است و در مراجعه وی به مدرسه منجر به درگیری شده که در این بین شانه و انگشت مدیر را گاز گرفته و له کرده است.
با ورود نیروی انتظامی؛ این فرد دستگیر شد.
بر این باور بودیم تا بتوانیم با پیوند، بهبودی کامل را به مدیر مدرسه بازگردانیم که متاسفانه با مراجعه به بیمارستان و نظر دکتر این کار انجام شدنی نیست