بشین یه گوشه و شروع کن به نوشتن درباره ی

بشین یه گوشه و شروع کن به نوشتن درباره ی خودت. نقاط قوت، ضعف، استعدادها، کمبودها، خوبی ها، بدی ها. بعد برو سراغ اینکه تا ٦ ماه آینده به چه چیزی می خوای برسی، به چه کسی می خوای تبدیل بشی، تا ٢ سال آینده چطور؟ تا ٥سال آینده چطور؟ تا ١٠سال آینده چطور؟. فکر می کنی لیاقتت چیه؟ در زندگی، در کار، در موفقیت، در روابطت، در تجارت. فکر می کنی با لیاقتی یا نه؟ به نظرت میزان لیاقتت کافیه یا باید روی این کار کنی که خودت رو لایق چیزای بهتر و بزرگتری بدونی؟

همه ی اینا رو بیار روی کاغذ و هرروز صبح بعد از بیدار شدن و شب قبل از خواب اون کاغذ رو مطالعه کن. روی نقاط قوتت تمرکز کن، اهدافت رو هرروز مطالعه کن، کار رو انجام بده و خودت رو لایق رسیدن به آرزوهات
بدون و هیچوقت به کمترش قانع نشو.