بعد از استعفای سلطانی از مدیرعاملی استقلال خوزستان این شایعه

بعد از استعفای سلطانی از مدیرعاملی استقلال خوزستان این شایعه به وجود آمده که او به عضویت هیئت مدیره باشگاه استقلال منصوب شود.
استقلال خوزستان , استقلال , سلطانی , سلطاني