زنگنه: بازار نفت هرگز ادعای سعودی‌ها را باور نمی‌کند وزیر

زنگنه:

بازار نفت هرگز ادعای سعودی‌ها را باور نمی‌کند

وزیر نفت در واکنش به اظهارات اخیر مقامات عربستان درباره جایگزین کردن نفت ایران گفت:

چنین گزافه‌گویی‌ها ممکن است آقای ترامپ را راضی کند، اما بازار هرگز چنین ادعاهایی را باور نمی‌کند.

افزایش قیمت‌ها بهترین گواه است که بازار با کمبود روبه‌روست و به درستی نگران کمبود شدید نفت است.

آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تامین شده است.