می خواهی صورت خدا رو ببینی؟

می خواهی صورت خدا رو ببینی؟
"مهربون شو"
دل یه بچه ، فقط یه بچه رو"شاد"کن
یه مادرو از"نگرانی"در بیار .
به کسی که مشکلات کمرش رو خم کرده "احترام بگذار"و"کمکش کن".
کار خوب می کنی"مغرور نشو".
چیزی به کسی"نگو".
اعتبارت رو خرج "رفع بدبختی های دیگران" کن.
"با ادب"باش.
"دل نشکن".
"دروغ نگو".
سر کسی"کلاه نذار".
با "قلبت" زندگی کن
"زرنگی"نکن.
کسی که به اجبار داره دارو ندارشو حراج می کنه بشناس و "به دادش برس"
یا نه ،
دست کم جنساشو به قیمت اصلی بخر
نگرد دنبال سود ، اونم از کسی که کل عمرش "ضرر کرده".
به خودت"احترام بگذار"
بد کسی و نخواه و بدش رو "نگو" .
با صورت و رفتار هم می شه بد کسی و گفت
پس خودتو گول نزن
"صادق باش"
بعد برو جلوی آینه بایست
همین
اصلا آینه هم لازم نیست
به هر طرف نگاه کنی
به هر کی و هر چی نگاه کنی خدا بهت ریز می خنده.

‌‌‌