یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

وقتی پاره تنت جواب تلفنتو نمی ده لزوما در حال خیانت نیست، شاید گوشی شو جا گذاشته یا نشنیده. اینی که سوار تاکسی شده و می گه من کرایه ندارم بدم لزوما گدا نیست،شاید کیفشو گم کرده. وقتی پولت گم می شه اونی که میاد خونه تونو تمیز می کنه لزوما دزده نیست،شاید یه جا گذاشتی که یادت رفته. اینی که داری زخم رو صورت و بازوشو قضاوت می کنی، لزوما لات نیست و شاید توی تصادف این طوری شده. اینی که داری زیرلب بد و بیراه یا فریادشو قضاوت می کنی، لزوما بی فرهنگ نیست،شاید روز سختی داشته… بیاین از امروز زود قضاوت نکنیم، خود ما هم روزای سخت داشتیم مگــــــــــه نــــه ؟