انتقاد سامان گلریز از کتاب آشپزی صابر ابر!

انتقاد سامان گلریز از کتاب آشپزی صابر ابر!

صابر ابر بازیگری که به زودی با یک کمدی مدتها پشت خط اکران مانده به نام «بی حساب/میلیونر میامی» به سینماها خواهد آمد اخیرا کتابی گرانقیمت به نام «تا هفت خانه آن ورتر» را منتشر کرده است؛ کتابی که بی ارتباط با آشپزی نیست.
سامان گلریز آشپز سرشناس ایرانی به انتقاد از ابر پرداخته و ادعاهایی طرح کرده: به من هم پیشنهاد بازی در دو فیلم سینمایی شد و هم چند سریال اما من همیشه به افرادی که به طور جدی پیشنهاد داده اند گفتم من یک آشپزم و نمیخواهم آشپزیم زیر سوال برد ولی رضا عطاران چون دوست قدیمی ام بود در یک قسمت از سریالش حضور داشتم یا اخیرا در یک برنامه برای شادی کودکان در نقش خودم ظاهر شوم.
اخیرا پیشنهاد بازیگری در یک پروژه سینمایی بهم مطرح شد؛ پروژه ای که آتیلا پسیانی بازیگردانش است اما من به این دوست قدیمیم گفتم میخواهم در حوزه آشپزی خودم یک متخصص بمانم و نمیخواهم مردم مرا بخاطر دخالت در بازیگری نقد کنند.
ابر فقط سفرش را به کتاب تبدیل کرده و وقتی میخواهد درباره آشپزی حرف بزند فقط میگوید باید اینها را با هم قاطی کنید اما چه مقدار؟ اگر این کتاب، کتاب آشپزی است باید اندازه های مواد لازم مشخص و عکس غذاها بزرگ باشد اما ابر نه اندازه مواد را داده و نه عکس بزرگ زده!!
کتابی که ابر نوشته این ضعف عمده را دارد که عکس غذا در آن قدرتمند نیست و عکس آشپزان در آن بزرگ آمده؛ بیشتر درباره بیوگرافی آشپزهاست تا کتاب آشپزی!! این آشپز آشنا با نقد قیمت 300هزارتومانی کتاب صابر ابر گفت: برای کسی که متخصص نیست فکر نمیکنم این مبلغ را هزینه کند اما اگر با این کاغذ درجه یک، با یک کتاب تخصصی آشپزی روبرو بودیم کاملا می ارزید.
شخصا اگر مجبور به انتخاب از بین کتابهای مختلف آشپزی بودم اول کتاب «مستطاب آشپزی»نجف دریابندری را میخریدم و بعد کتاب «آشپزی روز»خودم را و در آخر کتاب صابر ابر را!!