رقابت جذاب در این فصل لالیگا ؛ تنها ۶ امتیاز

رقابت جذاب در این فصل لالیگا ؛ تنها ۶ امتیاز اختلاف بین تیم اول و دوازدهم
رقابت جذاب در این فصل لالیگا ؛ تنها ۶ امتیاز