چرا FATF مهم است

چرا FATF مهم است

شفافیت در اقتصاد، از شاخص‌های مهم و بسیار تأثیرگذار در تمایل کشورهای جهان برای عقد قراردادهای سنگین و گسترش روابط است؛ چنانکه هیچ کس با شما در هیچ برنامۀ اقتصادی مشارکت نمی‌کند، مگر آنکه پیشتر کسب‌وکار شما را بداند. تصویب قانون جهانی پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، نوعی اعتمادسازی بین المللی است. می‌گویند آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. ایران هم اگر چیزی برای مخفی کردن ندارد، نباید نگران این قانون باشد. بله، نظام اقتصاد و سیاست بین الملل، چندان عادلانه و قابل اعتماد نیست که بتوان با آن کاملا کنار آمد؛ خصوص در عصر ترامپ‌ها؛ اما اقتصاد کشوری مانند ایران اگر این مقدار هم با نظم جهانی همراهی نکند، معلوم نیست از کجا سر برخواهد آورد؛ به‌ویژه اکنون که زهر تحریم‌ها وارد بدن اقتصاد شده است.
قانون FATF، برای مخالفان آن در ایران، بازی برد- برد است؛ چون اگر تصویب شود، سود ارزی آن به همان‌ها می‌رسد و اگر تصویب نشود، باز هم آنان سود خواهند کرد؛ زیرا در فضای مه‌آلود اقتصادی، آنان دست بازتری برای هر کاری دارند. اکنون نیز آنقدر به این قانون تبصره و قید زده‌اند که از ‌خاصیت آن به‌شدت کاسته‌اند و اگر همۀ مراحل تصویب را هم بگذارند، راه‌های دیگری برای خنثاسازی آن دارند. با وجود این تصویب این قانون، دریچه‌ای کوچک از امید را به روی اقتصاد کشور باز می‌کند.

رضا بابایی

۱۳۹۷/۷/۱۶