داستان کوتاه

داستان کوتاه

آیا زمستان سختی در پیش است؟

سرخپوستان از رئیس جدید پرسیدند: آیا زمستان سختی در پیش است؟
رییس جوان قبیله که نمی‌دانست چه جوابی بدهد گفت: برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید.
سپس به سازمان هواشناسی زنگ زد:
آقا امسال زمستان سردی در پیش است؟
و پاسخ شنید: این‌طور به نظر می‌آید.
پس رئیس دستور داد که بیشتر هیزم جمع کنند، و بعد یک بار دیگر به سازمان هواشناسی زنگ زد:
شما نظر قبلی‌تان را تأیید می کنید؟
و پاسخ شنید: صد در صد.
رئیس دستور داد که همه‌ی سرخپوستان، تمام توانشان را برای جمع‌آوری هیزم بیشتر به کار ببرند. سپس دوباره به سازمان هواشناسی زنگ زد: آقا شما مطمئنید که امسال زمستان سردی در پیش است؟
و پاسخ شنید: بگذار این‌طور بگویم؛ سردترین زمستان در تاریخ معاصر.
رئیس پرسید: از کجا می‌دانید؟
و پاسخ شنید: چون سرخپوست‌ها دارند دیوانه‌وار هیزم جمع می‌کنند!