پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، اشکان خطیبی و امیرحسین

پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، اشکان خطیبی و امیرحسین فتحی در نمایشی موزیکال به نام "بینوایان" همبازی شدند
پریناز ایزدیار , پريناز ايزديار , نوید محمدزاده , نويد محمدزاده , پارسا پیروزفر , پارسا پيروزفر , اشکان خطیبی , اشكان خطيبي , فتحی , فتحي