پیشنهادی تامل برانگیز برای ارتقای بهره وری در صنایع خودروسازی

پیشنهادی تامل برانگیز برای ارتقای بهره وری در صنایع خودروسازی ایران:
خیار و گوجه بکاریم !!

دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا

چند سال قبل (در ژاپن) به قصد تعویض خودرو به نمایندگیهای فروش خودروسازان مختلف ژاپنی اعم از تویوتا، هوندا، نیسان،.. مراجعه کردم. جدا از احترام شاهانه و خم و راست شدنهای متعدد، آنقدر شرایط خرید خودرو ساده، آسان و جذاب بود که دلم میخواست از هر نمایندگی دو الی سه عدد خودرو خریداری کنم!!

هر چه چقدر من بیشتر ناز میکردم و شرایط میگذاشتم، فروشنده ها گزینه هایی جدید پیش روی من قرار میدادند! در نهایت از من میپرسیدند که دوست دارم هر ماه چقدر برای خرید خودرو هزینه کنم و من برای رد کردن پیشنهاد آنها، مبلغ بسیار پایینی را مطرح میکردم و با کمال تعجب آنها بازهم شرایط من را قبول میکردند!! ( حقیقتا دچار عذاب وجدان شدیدی شده بودم!!)

در ایران اوضاع کمی متفاوت است و این خودروسازان و فروشندگان خودرو هستند که بر مسند شاهی تکیه زده و شرایط فروش و قیمت را مشخص میکنند!! خریدار بینوا کل پول را ابتدا پرداخت کرده و پس از ماهها انتظار، در بهترین شرایط خودروی بی کیفیتی را تحویل میگیرد!! بنظر میرسد که مافیای خودروسازان و دلالان با گرم کردن بازار خودرو و ایجاد قیمتهای کاذب، در حال خالی کردن جیب مردم و فرستاندشان به دنیای باقی با خودروهای بی کیفیت و ناامن خود هستند !!

تا اینجای داستان را همگی میدانیم و نکته جدیدی در آن نیست. نکته ای که من به هیچ عنوان متوجه آن نمیشوم این است که با این شرایط، چگونه میشود که خودرو ساز ژاپنی سودده و پولدار است و خودرو ساز ایرانی ورشکسته و بی پول!! ?

چند روز قبل در خبرها خواندم که بدهی صنایع خودرو سازی به قطعه سازان داخلی، به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد قابل توجهی از قطعه سازان تعطیل و نیمه تعطیل شده و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از نیروی کار این واحدها تعلیق و یا تعدیل شده اند !!!!

یکی از دوستانم که سالها در یک خودرو ساز داخلی مشغول بکار بود، مطلب جالبی را برای من بیان کرد که چند سال قبل آنها قرارداد مشاوره ای را با یک شرکت ژاپنی امضاء کردند تا راه کارها و پیشنهاداتی توسط مشاور ژاپنی به آنها ارایه شود.

در جلسه نهایی پس از ۴ ساعت ارایه جزئیات و آمارهای مختلف، پیشنهاد نهایی مشاور ژاپنی، تعطیلی کارخانه و کاشتن خیار و گوجه در زمین این خودروساز، برای داشتن بیشترین بهره وری بود !!!
تولیدمیلی

  داستان موفقیت کارآفرینان در ایستارتاپس