امشب شب اول ماه صفر است

امشب شب اول ماه صفر است

*‌دعا میکنم در این وقت عزیز واسه دوستان خوبم*

_الهی ،،،،،،،،، قامتش را خم نگردان_
_دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_
_نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_
_دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_
_خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_
_از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_
_الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_
_پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_
_تو او را ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_
_مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_
_ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_
_اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_
_خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_
_گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_

بفرست واسه دوستات که خیلی دوستشون داری

ان شاءالله با خواندن این دعا در اول ماه صفر ازبلا دور بوده ، حاجت روا شوید: نیت کنید.

سبحان الله یافارج الهمّ ویا کاشف الغم فرّج همی ویسرّ أمری وأرحم ضعفی وقله حیلتی و أرزقنی من حیث لاأحتسب یارب العالمین

حضرت رسول فرمودند

هر کس مردم رااز این دعا باخبرکنددر گرفتاریش گشایش ایجاد می شود

‌‌‌