با انتخاب محمد مومنی مدیر آکادمی استقلال به احتمال زیاد

با انتخاب محمد مومنی مدیر آکادمی استقلال به احتمال زیاد سیروس دین محمدی برای امیدها، هاشم حیدری برای جوانان و علیرضا اکبرپور برای تیم نوجوانان این باشگاه در نظر گرفته شده اند
علیرضا اکبرپور , عليرضا اكبرپور , استقلال , حیدری , حيدري , محمدی , محمدي , مومنی , مومني , دین , دين