خواص روغن نارگیل

خواص روغن نارگیل

از روغن نارگیل برای پاک کردن آرایش چشم استفاده کنید.
این روغن حتی مواد آرایشی ضد آب را نیز به خوبی از اطراف چشم پاک و آن منطقه را مرطوب میکند
خواص روغن نارگیل