دختری و بلد نیستی به موهات مدل بدی

دختری و بلد نیستی به موهات مدل بدی
اینجا بهت مدل مو واسه زیر شال و روسری یاد میدن خیلی شیکه
دختری که تو این کانال نباشه نصف عمرش فناست
دختری , مدل