در شرایط انحصاراست که فرهنگ سازمانی واقعی و عطش شما

در شرایط انحصاراست که فرهنگ سازمانی واقعی و عطش شما برای رشد آشکار می شود، نه در شرایط رقابتی!

حسین مرادی

در شرایطی که بدلیل ورود زودهنگام شما به بازار، رشد سریع و یا قراردادهای انحصاری، عملا بخشی از بازار در انحصار شما است و یک مونوپولی ایجاد کرده اید، ماهیت واقعی فرهنگ سازمانی شما مشخص می شود.

یک سازمان عالی (مانند گوگل)، حتی در شرایط انحصار نیز به سودآوری مطلق نمی اندیشد و مانند یک استارتاپ نوپا، همچنان به خلاقیت، رشد پایدار و مشتری مداری ادامه می دهد و با بهبود سطح کیفی و قیمتی کالا و خدمات خود، فاصله اش با رقبا را بیشتر و بیشتر می کند.

وگرنه در شرایط رقابتی که هر شرکت متوسطی نیز مجبور است مشتری مدار باشد و کیفیت و قیمت کالا و خدمات خود را بهبود بخشد!

  داستان موفقیت کارآفرینان در ایستارتاپس