دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه:

دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه:

عوض کردن قرص های ضد بارداری
استفاده از داروهای خاص
تمرین و ورزش زیاد
استرس و فشار
پرکاری بیش از حد غده تیروئید
ضخیم شدن جداره رحم
دلایل نامنظم بودن عادت ماهانه: