علی اشکوریان دومین طلایی کاروان ایران در المپیک جوانان به

علی اشکوریان دومین طلایی کاروان ایران در المپیک جوانان به میزبانی بوینوس آیرس.
قهرمانی تکواندو، بالاتر از بلژیک، اکوادور و مصر.
تکواندو , تكواندو , قهرمانی , قهرماني , المپیک , المپيك , شکوری , شكوري