عوارض نوشابه برای اعضای بدن :

عوارض نوشابه برای اعضای بدن :

‌قلب: خطر سکته
‌دندانها: پوسیدگی
‌کلیه ها: سنگ کلیه
مغز: کاهش حافظه
‌معده: زخم معده و نفخ
عوارض نوشابه برای اعضای بدن :